§1

Postanowienia Wstępne

1. Organizacją szkoleń oraz realizacją Voucherów Szkoleniowych POL SOF ACADEMY,

dostępnych w sklepie internetowym pod adresem polsofacademy.pl, prowadzonym przez PIOTR

SOYKA, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą POL SOF ACADEMY PIOTR

SOYKA, z siedzibą ul. Kminkowa nr 18A, lok. 2, Kosakowo 81-198 wpisaną do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez

ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5881574234 , REGON 381344508

§2

Warunki ogólne

1. Voucher upoważnia osobę obdarowaną do wybrania dowolnego programu szkolenia oraz

terminu szkolenia spośród dostępnych na stronie polsofacademy.pl z uwzględnieniem

następujących warunków:

- wartość vouchera odpowiada kosztom wybranego programu szkolenia

- w wybranym terminie szkolenia jest dostępne wolne miejsce dla obdarowanego

2. Aby zrealizować voucher osoba obdarowana winna zapisać się na wybrany program szkolenia

oraz termin szkolenia spośród dostępnych na stronie www polsofacademy.pl, następnie w

podsumowaniu zamówienia na wybrany program szkolenia wprowadzić elektroniczny kod

pozwalający na realizację Vouchera.

(Tutaj pomijam informacje dotyczące regulaminu szkoleń oraz zaakceptowania wrac z warunkami

płatności).

3. W przypadku wybrania Vouchera o niewłaściwej dla obdarowanego wartości jest możliwość

wymiany na Voucher o innej wartości – tej samej, niższej lub wyższej za dopłatą.

4. Vouchery szkoleniowe nie podlegają zwrotom.

5. Voucher szkoleniowy należy zrealizować przed końcem terminu ważności widocznym na

Voucherze.